Đèn Pha Led Philips

Sắp xếp:


Đèn pha LED Philips BVP150 LED180/NW 220-240V 200W G2 GM IP65 4000K Giảm 1.559.687đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED180/NW 220-240V 200W G2 GM IP65 4000K

2.226.513đ 3.786.200đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED180/NW 220-240V 200W G2 GM IP65 4000K với công suất 200W, có độ quang thông 17600 lumen, cho ánh sáng trắng trung tính 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED135/NW 220-240V 150W G2 GM IP65 4000K Giảm 1.309.681đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED135/NW 220-240V 150W G2 GM IP65 4000K

1.869.619đ 3.179.300đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED135/NW 220-240V 150W G2 GM IP65 4000K với công suất 150W, có độ quang thông 13200 lumen, cho ánh sáng trắng trung tính 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED90/NW 220-240V 100W G2 GM IP65 4000K Giảm 950.304đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED90/NW 220-240V 100W G2 GM IP65 4000K

1.356.596đ 2.306.900đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED90/NW 220-240V 100W G2 GM IP65 4000K với công suất 100W, có độ quang thông 8800 lumen, cho ánh sáng trắng trung tính 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED63/NW 220-240V 70W G2 GM IP65 4000K Giảm 588.086đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED63/NW 220-240V 70W G2 GM IP65 4000K

839.514đ 1.427.600đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED63/NW 220-240V 70W G2 GM IP65 4000K với công suất 70W, có độ quang thông 6150 lumen, cho ánh sáng trắng trung tính 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED45/NW 220-240V 50W G2 GM IP65 4000K Giảm 373.588đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED45/NW 220-240V 50W G2 GM IP65 4000K

533.312đ 906.900đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED45/NW 220-240V 50W G2 GM IP65 4000K với công suất 50W, có độ quang thông 4400 lumen, cho ánh sáng trắng 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED27/NW 220-240V 30W G2 GM IP65 4000K Giảm 373.588đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED27/NW 220-240V 30W G2 GM IP65 4000K

533.312đ 906.900đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED27/NW 220-240V 30W G2 GM IP65 4000K với công suất 30W, có độ quang thông 2650 lumen, cho ánh sáng trắng trung tính 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED18/NW 220-240V 20W G2 GM IP65 4000K Giảm 212.849đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED18/NW 220-240V 20W G2 GM IP65 4000K

303.851đ 516.700đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED18/NW 220-240V 20W G2 GM IP65 4000K với công suất W, có độ quang thông 1750 lumen, cho ánh sáng trắng trung tính 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED9/NW 220-240V 10W G2 GM IP65 4000K Giảm 178.247đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED9/NW 220-240V 10W G2 GM IP65 4000K

208.453đ 386.700đ -46%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED9/NW 220-240V 10W G2 GM IP65 4000K với công suất 10W, có độ quang thông 880 lumen, cho ánh sáng trắng trung tính 4000K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED180/CW 220-240V 200W G2 GM IP65 6500K Giảm 1.559.687đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED180/CW 220-240V 200W G2 GM IP65 6500K

2.226.513đ 3.786.200đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED180/CW 220-240V 200W G2 GM IP65 6500K với công suất 200W, có độ quang thông 19000 lumen, cho ánh sáng trắng 6500K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED135/CW 220-240V 150W G2 GM IP65 6500K Giảm 1.309.681đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED135/CW 220-240V 150W G2 GM IP65 6500K

1.869.619đ 3.179.300đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED135/CW 220-240V 150W G2 GM IP65 6500K với công suất 150W, có độ quang thông 14250 lumen, cho ánh sáng trắng 6500K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED63/CW 220-240V 70W G2 GM IP65 6500K Giảm 588.086đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED63/CW 220-240V 70W G2 GM IP65 6500K

839.514đ 1.427.600đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED63/CW 220-240V 70W G2 GM IP65 6500K với công suất 70W, có độ quang thông 6650 lumen, cho ánh sáng trắng 6500K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.
Đèn pha LED Philips BVP150 LED90/CW 220-240V 100W G2 GM IP65 6500K Giảm 950.304đ

Đèn pha LED Philips BVP150 LED90/CW 220-240V 100W G2 GM IP65 6500K

1.356.596đ 2.306.900đ -41%

Đèn pha LED Philips BVP150 LED90/CW 220-240V 100W G2 GM IP65 6500K với công suất 100W, có độ quang thông 9500 lumen, cho ánh sáng trắng 6500K và được thiết kế với cấp bảo vệ IP65 giúp chống bụi, chống thấm nước, phù hợp sử dụng điều kiện ngoài trời và chiếu sáng ngoại thất. Đặc biệt, đèn pha LED Philips BVP150 có tuổi thọ lên tới 20.000 giờ giúp tiết kiệm 80% điện năng so với bóng halogen và metal.

Hiển thị 1 - 12 / 19 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng